نخستین کنفرانس و نمایشگاه همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و مصر با حضور مقامات، صاحبان صنایع و بازرگانان تراز اول ایران و مصر و با حمایت و همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اران، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره در روزهای 1 و 2 اسفند ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار خواهد گردید.

فرم ثبت نام

اطلاعات مربوط به گرد همایی