نایب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: وظیفه بزرگ ما ایجاد نگرش مثبت نسبت به استان است.


به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرم آباد به نقل از خبرگزاری ایسنا منطقه لرستان محمد ضیایی افزود: بسیاری از مشکلات اجتماعی استان لرستان با تولید و تقویت آن حل می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به جمعیت جوان و بیکاری که در استان وجود دارد، چاره ای جز تولید برای مشغول کردن آنها وجود ندارد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد بیان کرد: موقعیت و منابع مختلفی که در کشور ما وجود دارد و به ویژه سرمایه انسانی موجود در کشور ما آرزوی خیلی از کشورهاست.

ضیایی عنوان کرد: باید توجه خاص به بحث تولید و هم افزایی در بخشهای مختلف آن ایجاد شود.

وی با بیان اینکه با نامگذاری امسال اتفاقاتی در استان افتاده و تولیدکنندگان را شعف زده کرده است تصریح کرد: فضای لازم برای توسعه تولید در استان ایجاد شده و خوشبختانه زمینه لازم برای این مهم در استان مناسب و مطلوب است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد با اشاره به اینکه خدمت به مردم موجب عزت می شود عنوان کرد: استاندار محترم استان توجه ویژه ای به مدیران واحدهای تولیدی در استان دارد؛ واحدهای تولیدی مرده باید زنده شوند و این کار در استان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه نگاه سرمایه گذاران از بیرون به استان ما صرفا سیاه است، خاطرنشان کرد: وظیفه بزرگ ما این است که خوبیها و نقاط مثبت را بیشتر از این انعکاس دهیم تا نگرش مثبت نسبت به استان ایجاد شود.

ضیایی اضافه کرد: هر سرمایه داری اراده کند در استان سرمایه گذاری کند حمایت گسترده ای از او انجام خواهد گرفت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد عنوان کرد: رعایت و تکریم حقوق مصرف کننده در تولید امری ضروری است و موجب افزایش بهره وری خواهد شد و مصرف کنندگان نیز باید حامی تولیدات ملی باشند.

وی با بیان اینکه بخش حاکمیت وظیفه خود را به خوبی در استان انجام داده است،گفت: همه باید تلاش کنیم ظرفیت و پتانسیلهای موجود در استان برجسته شود.