نایب رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد از تشکیل کمیسیون گردشگری برای اولین بار در اتاق بازرگانی خرم آباد با حضور متخصصین این حوزه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرم آباد «محمد خاکی» گفت:با توجه به نقش موثر گردشگری در اقتصاد لرستان ، رشد ناخالص داخلی ،ظرفیت ها و پتانسیل های گسترده لرستان در حوزه گردشگری و توریسم وبا عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی،کمیسیون گردشگری در اتاق بازرگانی خرم آباد تشکیل و در جهت تقویت اقتصاد، توریسم و توسعه گردشگری استان فعالیت خواهد نمود.

به گفته خاکی با توجه به اقدامات گسترده و موثر استاندار محترم لرستان در راستای تقویت زیرساختها ، تأسیسات مورد نیاز ، جاذبه های گردشگری استان ، همفکری و همراهی متخصصان ، این کمیسیون می تواند باعث رشد فزاینده بخش توریسم و اشتغالزایی قابل توجه در این حوزه گردد.