اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با توجه به حجم بالای روابط تجاری میان دو کشور ایران و چین و افزایش روز افزون اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی دو کشور به علل مختلف، مواردی را به منظور رعایت احتیاط های لازم از سوی تجار ایرانی اعلام کرد:
1)
به تازگی تفاهم نامه تسهیل رویه های حل اختلافات تجاری بنگاه های اقتصادی میان بخش های حقوقی اتاق های بازرگانی دو کشور به امضا رسیده است و بخش های حقوقی اتاق ایران و شورای توسعه تجارت خارجی چین، می توانند به شکایات تجار رسیدگی کنند.
2)
پیش از ایجاد ارتباط تجاری با شرکت چینی از میزان اعتبار و سابقه فعالیت آن ها اطمینان حاصل کنید. در این زمینه لازم است شرکای چینی خود را با مشورت با اتاق ایران و شورای توسعه تجارت خارجی چین انتخاب کنید.
3)
در صورت کسب اطمینان از اعتبار شرکت، به طور حتم در هر زمینه، قرارداد تجاری منعقد کرده و مشورت های لازم را با بخش حقوقی اتاق ایران و یا مرکز داوری این اتاق، انجام دهید.
4)
در قراردادهای تجاری خود، بند داوری اتاق ایران را بگنجانید که از این قرار است:
«
کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازم الاجراء است
5)
تا حد امکان از روش پرداخت T/T (واریز بخشی از مبلغ معامله پیش از دریافت کالا) پرهیز کرده و تلاش کنید از طریق بانکی و با گشایش اعتبار از طریق اعتبارات اسنادی معامله کنید. گفتنی است هم اکنون امکان گشایش اعتبار اسنادی میان عمده بانک های خصوصی و دولتی ایرانی و برخی از بانک های چینی وجود دارد.
6)
برای اطلاعات بیشتر در خصوص فهرست نمایشگاه های معتبر، انجمن ها و اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چینی، پایگاه های معتبر مجازی اطلاع رسانی تجاری و روش های اعتبار سنجی شرکت ها، رویه های حل اختلافات تجاری و مراجع حل اختلافات به پایگاه اطلاع رسانی وابسته بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در چین به آدرس www.ircoach.ir مراجعه کنید.