معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اعلام کرد که در هیات‌مدیره انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، اعضای تشکل‌های صنفی تولیدکننده نمی‌توانند حضور داشته باشند.

به گزارش «ایسنا»، محمدحسین نکویی‌مهر که در میزگرد تخصصی نقش NGOها در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سخن می‌گفت ابتدا در مورد رابطه بخش دولت با انجمن مصرف‌ کنندگان عنوان کرد: در مورد اینکه مجموعه دولت در این انجمن وجود داشته باشد، باید اشاره کرد به اینکه هم‌اکنون همه کسانی که در کشور زندگی می‌کنند مصرف‌کننده هستند و نمی‌توانیم بگوییم که دولتی‌ها مصرف‌کننده نیستند در واقع این بخش نیز می‌تواند مانند اعضای دیگر در این انجمن‌ها حضور داشته باشند. وی با اشاره به وجود هشت هزار تشکل صنفی در کشور یادآور شد: در مقابل این تعداد تشکل مصرف‌کنندگان کشور تشکلی نداشتند که به همین دلیل انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به تدریج شکل گرفته است و هم‌اکنون انجمن ملی آن نیز آغاز به کار کرده است.
نکویی‌مهر اضافه کرد:‌ این گرایش وجود ندارد که انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان دولتی شوند، اما یکی از وظایف اصلی حاکمیت حمایت از این انجمن‌ها است.
رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با بیان اینکه انجمن‌های حمایت مصرف‌کنندگان به دنبال توسعه‌ رقابتی شدن بازار هستند، افزود: در آیین‌نامه جدید برای این انجمن‌ها اعلام شده که در هیات‌مدیره‌ انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان نباید اعضای تشکل‌های صنفی تولیدکننده حضور داشته باشند. وی در ادامه با بیان اینکه منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تضادی با هم ندارند، در مورد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یادآور شد: این سازمان سازمانی حاکمیتی محسوب می‌شود و جایگاهش بالاتر از آن است که به گروهی گرایش داشته باشد.