رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد: حدود 18 درصد از قاچاق از مسیرهای رسمی و 82 درصد از معابر غیر رسمی انجام می‌شود.
عباس معمارنژاد در گفت وگو با مهر با اعلام اینکه حدود 18 درصد از قاچاقی که صورت می گیرد از مسیرهای رسمی است، افزود: مابقی قاچاق یعنی حدود 82 درصد از معابر غیر رسمی انجام می شود.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه این برآورد توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده است، افزود: تا زمانیکه مرزی به عنوان مرز رسمی برای ورود و خروج مسافر توسط دولت تصویب نشود، گمرک در آنجا مستقر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه قاچاق از دو مسیر گمرک و غیر گمرک انجام می شود، تصریح کرد: مطالعات و برآوردها نشان می دهد که بخشی از قاچاق که از مسیر رسمی یا گمرک وارد کشور می شود، نسبت به آنچه که از مسیر غیر رسمی صورت می گیرد، بسیار ناچیز است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه گمرک بخش اعظمی از کنترل ها را در مسیرهای رسمی انجام می دهد، عنوان کرد: در عین حال در معابر رسمی در مرزهای غربی و شرقی کشور ، وزارت کشور، نیروی انتظامی و مرزبانی حضور دارند و تلاشهای بسیاری را انجام می دهند.