معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز صدور مرحله ای کارت اقتصادی و شماره منحصر به فرد اقتصادی به فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: مودیان بزرگ و اشخاص حقوقی در مرحله اول ثبت نام به منظور صدور شماره و کارت اقتصادی قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، حسین وکیلی روز سه شنبه 20 دی ماه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی خاطر نشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول نظام مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی طرح نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی ایران را در دست اجرا دارد که براساس آن، همه فعالان اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی، شناسایی و هویت ایشان از طریق سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان هایی که با نظام مالیاتی همکاری دارند احراز خواهد شد.