مدیر عامل شرکت شهرک‎های لرستان گفت: در شهرک‎های صنعتی استان 211 واحد فعال وجود دارد.

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار ایسنا منطقه لرستان، افزود: در حال حاضر لرستان دارای 14 شهرک و 4 ناحیه صنعتی است که 404 واحد در آنها مستقرند؛ همچنین از مجموع 18 شهرک و ناحیه صنعتی، 12 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری زمین هستند.

وی با بیان اینکه از مجموع 9 شهرستان استان به جز دوره چگنی تمامی شهرستان‎ها دارای شهرک و ناحیه صنعتی هستند، اظهار کرد: شهرستان خرم‎آباد دارای 4 شهرک و ناحیه صنعتی با 209 واحد مستقر، دورود و ازنا هر کدام با 2 شهرک و ناحیه صنعتی به ترتیب دارای 13 و 19 واحد مستقر، الشتر و پلدختر نیز دارای یک واحد شهرک و ناحیه صنعتی هستند.

مدیر عامل شرکت شهرک‎های لرستان با بیان اینکه در شهرک‎های صنعتی استان 404 واحد صنعتی وجود دارد که از این تعداد 211 واحد فعال و 193 واحد غیرفعال هستند.

به گزارش ایسنا، شهرک‎ها و نواحی صنعتی استان شامل شهرک صنعتی شماره 1 و 2 و 3 خرم‎آباد، بروجرد 1و 2، سنگ الیگودرز، منطقه ویژه ازنا، دورود 1 و 2، صنعتی الیگودرز، الشتر، نورآباد و پلدختر هستند و نواحی صنعتی شامل مرزیان، پل هرو، خوشناموند و علی میرزایی هستند.