واحدهای دارای بدهی معوق به بانکها که متقاضی تعیین تکلیف هستند تا تاریخ 4 تیرماه 93 به اتاق خرم‌آباد مراجعه یا با شماره‌تلفن  30و 29و 3227919 تماس حاصل نمایند

 

اطلاعات بیشتر

 

فرم اطلاعات مربوط به تعیین تکلیف

بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی لرستان