پیرو مصوبه اخیر هیأت وزیران فهرست اقلام مشمول ممنوعیت صادرات در قالب جدول A1  و  همچنین کالاهای مشمول اخذ عوارض صادراتی در قالب جدول B1 اعلام شد.