به اطلاع می رساند شرکت مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان اقدام به فروش سهام جدید شرکت و با رعایت اولویت بندی نموده است.تضمین پرداخت اصل بهای سهام خریداری شده توسط اتاق مشترک ایران و ارمنستان ، قابلیت نقد شوندگی سریع در صورت تمایل به فروش سهام ، حق برخورداری از اولویت در اجاره امکانات مرکز با 30% تخفیف نسبت به دیگر استفاده کنندگان ، اخذ اقامت و سایر مزایا جهت دارندگان سهام بیش از 000/10 سهم، و امکان استفاده از Guest House برای مهمانان وی‍ژه سهامداران از جمله مزایای سهام این مرکز می باشد. شایان ذکر است سرمایه در نظر گرفته شده برای مجموعه آزاد تجاری بالغ بر 100/000/4 سهم مشتمل بر 000/000/4 سهم عادی با نام 000/50 ریالی و 100سهم ممتاز با نام 000/50 ریالی می باشد و حداقل سهام مورد خریداری تعداد 100 سهم می باشد. مشخصات حساب جهت واریز مبلغ خرید سهام و نیز مشخصات برقراری تماس با شرکت مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرح ذیل می باشد.لذا با عنایت به فرصت اندک باقیمانده ، در صورت تمایل به خرید سهام تصویر فیش واریزی را جهت هماهنگی های بعدی به معاونت امور بین الملل اتاق ایران  به شماره 88841999 ارسال نمائید.

 

شماره حساب مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان جهت واریز خرید سهام:

بانک ملی: شعبه شهید فهمیده، کد 342، شماره حساب 0108146258007

بانک تجارت: شعبه در یای نور ، کد 36، شماره حساب 0051140796

نشانی شرکت:تهران ، خ مطهری، جنب پست بانک ، ش.227 ط. دوم

تلفن: 9- 88514750 و  دورنگار:88730737