سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از تشکیل جلسه فردای کمیسیون تلفیق بودجه با حضور وزیر نفت، صنعت و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی افزایش قیمت حاملهای انرژی و فاز دوم هدفمندی خبر داد.

جعفر قادری در مورد موضوعات مطرح شده در جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه 92 کل کشور اظهار داشت: در این جلسه دو دیدگاه برای ادامه جلسات از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که براساس آن عده‌ای با توجه به کامل نبودن توضیحات نمایندگان دولت در جلسه کمیسیون خواستار تعطیلی این جلسات تا زمان ارائه گزارش کامل از سوی دولت شدند.

وی افزود: عده‌ دیگری هم خواستار توضیحات بیشتر با جزئیات کامل از سوی دولت در جلسات بعدی کمیسیون بودند که نهایتاً دیدگاه دوم به تصویب اعضا رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد درآمدهای نفتی در بودجه امسال گفت: با وجود اینکه میزان فروش نفت در لایحه 92 کمتر از سال گذشته در نظر گرفته شده اما درآمدهای نفتی با توجه به افزایش نرخ دلار کاهش نداشته و نسبت به سال گذشته افزایش هم یافته است.

قادری در مورد جلسه بعدی این کمیسیون گفت: جلسه عصر فردا با حضور وزیر نفت، وزیر صنعت و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها برای بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها (فرزین) تشکیل می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس