گزارش تصویری برگزاری سمینار آموزشی


طرح ارتقاء کیفیت محصولات کشاورزی


زمان: شنبه و یکشنبه 9 و 10 بهمن 95 


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


با حضور: مهندس حسین خدیش(رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق لرستان)

 

ykrk_img_9792.jpg

 

pg0h_img_9795.jpg

 

geu_img_9796.jpg

 

yq97_img_9799.jpg

 

mbxu_img_9800.jpg

 

0ka8_img_9803.jpg

 

q1bb_img_9804.jpg

 

r9ca_img_9811.jpg

 

lclz_img_9812.jpg

 

vt3b_img_9813.jpg

 

njef_img_9814.jpg

 

ujw_img_9816.jpg

 

عکس‌های روز دوم  سمینار:

 

8hlp_img_9861.jpg

 

f638_img_9862.jpg

 

rh2q_img_9860.jpg

 

ry6o_img_9863.jpg

 

gjdm_img_9864.jpg

 

1pvd_img_9865.jpg

 

zdrt_img_9866.jpg

 

b24k_img_9867.jpg

 

mnv2_img_9868.jpg

 

w6xf_img_9871.jpg

 

pc59_img_9872.jpg

 

95gh_img_9873.jpg

 

nkmx_img_9874.jpg