مسؤول روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی خرم آباد از تشکیل شورای بانوان بازرگان و کار آفرین  استان لرستان در این اتاق خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی و صنایع و معدن خرم آباد ، « سمیه حقیقت منش» گفت: به منظور ساماندهی و ارتقاء حضور مؤثر بانوان فعال در حوزه های اقتصادی استان لرستان بزودی شورای بانوان بازرگان و کار آفرین در اتاق بازرگانی خرم آباد تشکیل و شروع  به فعالیت خواهد کرد.

وی  افزود: با توجه به ضرورت توجه همه جانبه به بخش های مؤثر در توسعه اقتصادی استان  و همچنین افزایش چشم گیر تعداد بانوان فعال در فضای کسب و کار استان لرستان در سالهای اخیر،  بنا به تصمیم هیئت رئیسه  اتاق خرم آباد مقرر شده است که با برنامه ریزی مدون مقدمات تشکیل این شورا فراهم گردد.

مسؤول روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی خرم آباد ، هدف از تشکیل این شورا را  تسهیل نمودن  شرایط حضور زنان در عرصه اقتصاد و بهبود فضای کسب وکار آنان عنوان کرد