سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد-عراق

 

برای دریافت اطلاعات تکمیلی اینجا و اینجا کلیک کنید