گزارش تصویری سومین جلسه

“کارگاه آموزشی شبیه‌سازی بازرگانی بین‌المللی”

زمان: شنبه 20 آبان 96

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی