گزارش تصویری

 

سمینار آموزشی فنون مذاکرات در عقد قراردادهای بین المللی

 

با حضور: دکتر فرزاد امیر

 

زمان: یکشنبه 11 تیرماه ساعت 9 صبح الی 14:30

 

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

4j6g_img_3412.jpg

 

vl09_img_3415.jpg

 

cg7u_img_3419.jpg

 

ioja_img_3417.jpg

 

ao3q_img_3420.jpg

 

p1km_img_3424.jpg

 

zjbo_img_3425.jpg

 

7zty_img_3428.jpg

 

if3s_img_3432.jpg

 

jj1k_img_3433.jpg

 

qe5u_img_3435.jpg

 

tub0_img_3438.jpg

 

xkm2_img_3439.jpg

 

1f29_img_3440.jpg

 

i3tj_img_3441.jpg