گزارش تصویری برگزاری


سمینار آموزشی “سلامت روان و مدیریت استرس”

 

پنج‌شنبه 30 دی ماه – ساعت 8:30 الی 14:30


سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان


با حضور دکتر قهرمان‌زاده

 

jldz_img_9541.jpg

 

7za_img_9535.jpg

 

i44e_img_9546.jpg

 

73b9_img_9543.jpg

 

08j5_img_9548.jpg

 

zg1d_img_9550.jpg

 

myn2_img_9553.jpg

 

wogv_img_9556.jpg

 

vam_img_9551.jpg

 

3afz_img_9560.jpg

 

qupv_img_9559.jpg

 

nb0j_img_9558.jpg

 

b51o_img_9561.jpg

 

t6mv_img_9564.jpg