گزارش تصویری

سمینار آموزشی یک روزه “اصول تشریفات بین المللی” 

زمان: پنج‌شنبه  27 آبان 95

مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

مدرس: دکتر وحید نثایی 

 

odkc_img_8677.jpg

 

f2nd_img_8661.jpg

 

mjz7_img_8678.jpg

 

ffof_img_8683.jpg

 

pjq9_img_8679.jpg

 

kvcb_img_8686.jpg

 

4w05_img_8698.jpg

 

uqza_img_8702.jpg

 

06ln_img_8706.jpg

 

ul4d_img_8707.jpg

 

yfcn_img_8708.jpg