رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: ریزگردها و خشکسالی دو چالش مهم بخش کشاورزی لرستان هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد به نقل از خبرگزاری مهر، اسحاق طاهری مقدم در نشست با هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش های پیش روی کشاورزی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ریزگردها و خشکسالی دو چالش مهم در بخش کشاورزی لرستان محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات زیربنایی در حوزه کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: عدم بهره وری از آبها، عدم تامین آب، عدم وجود صنایع تبدیلی و… از جمله مشکلات موجود در این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در زمینه تامین آب و مسائل زیربنایی بخش کشاورزی لرستان افزود: در حال حاضر استان لرستان ظرفتیتها و پتانسیلهای فروانی در بخش کشاورزی دارد که نیازمند سرمایه گذاری است.

طاهری مقدم با بیان اینکه در حال حاضر صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی لرستان مشکل سرمایه در گردش دارند، بیان داشت: همچنین داشتن ماشین آلات قدیمی که رقابت در بازار را برای این صنایع سخت می کند از دیگر مشکلات صنایع تبدیلی استان به شمار می آید.

وی عدم پرداخت بیمه کشاورزان در استان لرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم وجود خشکسالی و ریزگردها در استان لرستان بیمه کشاورزان در این حوزه پرداخت نمی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر اینکه کار کشاورزی دارای ریسک بالایی است افزود: در این راستا باید با پرداخت حق بیمه به کشاورزان به گونه ای کار شود که آنها نیز امیدوار شوند و روی پای خود بایستند.

طاهری مقدم همچنین عدم برندسازی محصولات کشاورزی لرستان را یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد و گفت: متاسفانه یکی از گرفتارهای موجود در بخش کشاورزی لرستان عدم وجود برند خاصی در این زمینه است. 

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، اسحاق طاهری مقدم در نشست با هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش های پیش روی کشاورزی استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر ریزگردها و خشکسالی دو چالش مهم در بخش کشاورزی لرستان محسوب می شود.

وی با اشاره به مشکلات زیربنایی در حوزه کشاورزی استان لرستان عنوان کرد: عدم بهره وری از آبها، عدم تامین آب، عدم وجود صنایع تبدیلی و… از جمله مشکلات موجود در این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در زمینه تامین آب و مسائل زیربنایی بخش کشاورزی لرستان افزود: در حال حاضر استان لرستان ظرفتیتها و پتانسیلهای فروانی در بخش کشاورزی دارد که نیازمند سرمایه گذاری است.

طاهری مقدم با بیان اینکه در حال حاضر صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی لرستان مشکل سرمایه در گردش دارند، بیان داشت: همچنین داشتن ماشین آلات قدیمی که رقابت در بازار را برای این صنایع سخت می کند از دیگر مشکلات صنایع تبدیلی استان به شمار می آید.

وی عدم پرداخت بیمه کشاورزان در استان لرستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم وجود خشکسالی و ریزگردها در استان لرستان بیمه کشاورزان در این حوزه پرداخت نمی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر اینکه کار کشاورزی دارای ریسک بالایی است افزود: در این راستا باید با پرداخت حق بیمه به کشاورزان به گونه ای کار شود که آنها نیز امیدوار شوند و روی پای خود بایستند.

طاهری مقدم همچنین عدم برندسازی محصولات کشاورزی لرستان را یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه عنوان کرد و گفت: متاسفانه یکی از گرفتارهای موجود در بخش کشاورزی لرستان عدم وجود برند خاصی در این زمینه است.