به اطلاع می رساند دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند سال جاری توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار میگردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

http://www.iuconf.ir/fa