گزارش تصویری


دوره تخصصی پیشرفته “مدیریت مذاکرات اقتصادی بین المللی” با رویکرد جذب سرمایه و تنظیم قراردادها

 

زمان:  5مرداد ماه 96


مکان: سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

8o7b_img_4992.jpg

 

3xc_img_4991.jpg

 

2vpe_img_4993.jpg

 

pu12_img_4998.jpg

 

mi37_img_4999.jpg

 

8v4m_img_5003.jpg

 

7fp_img_5006.jpg

 

19qb_img_5010.jpg

 

qeml_img_5012.jpg

 

kxoc_img_5013.jpg

 

pbcj_img_5014.jpg

 

e9ay_img_5018.jpg