در کمیسیون فناوری اطلاعات صورت گرفت:

 

بررسی موانع کسب و کار شرکت‌های نوپا

 

برای دریافت صورتجلسه و گزارش این جلسه کلیک کنید

 

pwc4_img_5813.jpg

 

5red_img_5819.jpg

 

st8_img_5812.jpg

 

e1l2_img_5820.jpg

 

eo5_img_5821.jpg

 

ukq2_img_5822.jpg

 

iih8_img_5825.jpg

 

zu5j_img_5832.jpg