در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات صورت گرفت:

 

بررسی ماده 167 ق.م.م

 

بررسی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اطلاعات حساب‌های بانکی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی

 

برای دریافت صورتجلسه اینجا و اینجا و برای دریافت گزارش کارشناسی اینجا کلیک کنید

 

n7qe_img_5937.jpg

 

4e6a_img_5943.jpg

 

baij_img_5944.jpg

 

5kw2_img_5945.jpg

 

8qa3_img_5946.jpg

 

eope_img_5947.jpg

 

8hqy_img_5948.jpg

 

qim_img_5949.jpg

 

4i3m_img_5950.jpg

 

oock_img_5953.jpg

 

zxk3_img_5959.jpg

 

mq7x_img_5956.jpg