مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر صادرات غیر نفتی ایران به بیش از 149 کشور و منطقه اقتصادی دنیا صورت می گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، سید حسین حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به صادرات غیر نفتی ایران به 149 کشور و منطقه اقتصادی دنیا اظهار داشت: بیش از 18 درصد صادرات غیرنفتی ایران مربوط به کشور عراق بوده است.

وی با بیان اینکه طی شش ماه نخست سال جاری بیش از سه میلیارد دلار صادرات کالا از ایران به کشور عراق صورت گرفته است عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین صادرات کالا از ایران به قاره آفریقا و جنوب شرق آسیا صورت می گیرد.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تحقق صادرات غیر نفتی طی برنامه های توسعه اشاره کرد و گفت: طی برنامه چهارم توسعه میزان صادرات کالا از ایران بیش از 149 درصد محقق شده است.

حسینی تصریح کرد: این در حالیست که این میزان طی برنامه سوم توسعه 99 درصد بوده است.

وی با اشاره به میزان تحقق صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی از کشور ایران عنوان کرد: در سال 89 میزان صادرات کالا از ایران با احتساب میعانات گازی 239 درصد و بدون آن نیز 186 درصد محقق شده است.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به تنظیم موافقت نامه تجارت آزاد ایران با 12 کشور عربی و آفریقایی اشاره کرد و ادامه داد: همچنین طی شش ماه نخست سالجاری بیش از دو هزار و 276 ردیف تعرفه جزء کالاهای صادراتی ایران بوده است. 

به گزارش روابط عمومی اتاق خرم آباد، سید حسین حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم روز ملی صادرات در استان لرستان با اشاره به صادرات غیر نفتی ایران به 149 کشور و منطقه اقتصادی دنیا اظهار داشت: بیش از 18 درصد صادرات غیرنفتی ایران مربوط به کشور عراق بوده است.

وی با بیان اینکه طی شش ماه نخست سال جاری بیش از سه میلیارد دلار صادرات کالا از ایران به کشور عراق صورت گرفته است عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین صادرات کالا از ایران به قاره آفریقا و جنوب شرق آسیا صورت می گیرد.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به میزان تحقق صادرات غیر نفتی طی برنامه های توسعه اشاره کرد و گفت: طی برنامه چهارم توسعه میزان صادرات کالا از ایران بیش از 149 درصد محقق شده است.

حسینی تصریح کرد: این در حالیست که این میزان طی برنامه سوم توسعه 99 درصد بوده است.

وی با اشاره به میزان تحقق صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی از کشور ایران عنوان کرد: در سال 89 میزان صادرات کالا از ایران با احتساب میعانات گازی 239 درصد و بدون آن نیز 186 درصد محقق شده است.

مدیر کل دفتر بازرگانی عربی، آفریقایی سازمان توسعه تجارت در بخش   دیگری از سخنان خود به تنظیم موافقت نامه تجارت آزاد ایران با 12 کشور عربی و   آفریقایی اشاره کرد و ادامه داد: همچنین طی شش ماه نخست سالجاری بیش از دو هزار و  276 ردیف تعرفه جزء کالاهای صادراتی ایران بوده است.