⭕️ جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور مدیر عامل شرکت فنی مهندسی رویش ویستا در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

💢 دستور کار: سازه های گلخانه ای و بهره وری بیشتر در زمینه های آب خاک سرمایه و تولید اقتصادی بیشتر با گسترش کشتهای intensive

🇮🇷 @otaghkhd