⭕️ جلسه کمیسیون کشاورزی با حضور مدیر عامل شرکت فنی مهندسی رویش ویستا در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد.

? دستور کار: سازه های گلخانه ای و بهره وری بیشتر در زمینه های آب خاک سرمایه و تولید اقتصادی بیشتر با گسترش کشتهای intensive

?? @otaghkhd