⭕️ در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد تعیین اولویت های کاری سال 98 بررسی و در دستور کار قرار گرفت.

⭕️ همچنین در ادامه شناسایی و رصد شرکت های دانش بنیان و تقویت آنها همچنین برگزاری نشست مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تشکیل جلسات کمیسیون در شهرستان ها تاکید شد .

گفتنی است ریاست این کمیسیون از این پس بر عهده ی “زهرا طهماسبی ” از اعضای هیات نمایندگان اتاق لرستان خواهد بود.

#کمیسیون_آی_تی
#دبیرخانه_کمیسیونهای_تخصصی

?? @otaghkhd

#اتاق_بازرگانی_لرستان