? چهارشنبه 11 بهمن ماه 1396

? این جلسه با هدف تدوین برنامه های عملیاتی با حضور همه ی ذینفعان حوزه ی کشاورزی برگزار و در جلسه مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاریخ پنجم بهمن ماه مورد بررسی قرار گرفت .

 

#اتاق_بازرگانی_لرستان
????????
?? https://t.me/joinchat/AAAAAEEpeV5kTz1AdSYWVw