جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان شامگاه روز پنج شنبه با حضور اعضاء  شورا  و به ریاست دکتر دهمرده استاندار لرستان ،رئیس شورا، در استانداری لرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی خرم آباد ، در این جلسه «دکتر حسین سلاح ورزی» رئیس اتاق خرم آباد و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان ضمن تشریح دستور العمل نحوه اداره جلسات شورای مذکور و معرفی اعضاء بخش غیر دولتی شورا در خصوص چگونگی تعیین دستور و برگزاری جلسات توضیحاتی را به اطلاع اعضاء جلسه رساند.

دکتر دهمرده استاندار لرستان ضمن استقبال از برگزاری جلسات شورای گفتگو گفت: استانداری لرستان از هر اقدامی که باعث رفع مشکلات بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار استان شود حمایت نموده و با وجود اینکه با برگزاری جلسات متعدد و متنوع به دنبال حل مشکل واحدهای تولیدی بوده ایم و با توجه به جایگاه قانونی این شورا از برگزاری جلسات آن در هر مقطعی استقبال می کنیم.

استاندار لرستان با توصیه به اعضاء جلسه افزود:کارائی و اثر بخشی چنین جلساتی زمانی نمود پیدا خواهد کرد که اعضاء جلسه و کارشناسان با خلق مسائل و طرح مشکلات فضای لازم برای ارائه راه حل را فراهم آورند.

وی افزود: اینجانب به عنوان استاندار لرستان از هیچ اقدامی در جهت پیگیری وحل مشکلات طرح شده در راستای تقویت تولید و اشتغال استان و افزایش سرمایه گذاری مولد دریغ نخواهم کرد.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت های موجود در این شورا و حضور نمایندگان سه قوا به همراه بخش خصوصی افزود:موانع و نواقص موجود در بخشنامه ها ، دستور العمل ها و قوانین با استفاده از این ظرفیت ها قابل پیگیری ، اصلاح و رفع شدن است.

گفتنی اینکه در این جلسه موضوع بند  29قانون بودجه سال 91 مبنی بر بخشودگی جرایم بانکی واحدهای تولیدی و دستور العمل اجرایی مربوطه که از طریق بانک مرکزی ابلاغ شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بمنظور استفاده بهتر و موثرتر واحدهای اقتصادی از این ماده قانونی و امکان تقسیط مجدد بدهی های آنها اقدامات و مکاتبات لازم صورت پذیرد.