دومین جلسه هماهنگی برای تشکیل انجمن مراکز پذیرایی و اقامتی در اتاق لرستان برگزار گردید

 

j52q_img_8626.jpg

 

mujo_img_8627.jpg

 

920t_img_8630.jpg

 

oebk_img_8635.jpg

 

91j6_img_8636.jpg