محسن جلال‌پور مسئول نظارت راهبردی در امور مربوط به استان‌های اتاق ایران شد

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حکمی محسن جلال‌پور نایب‌رییس این اتاق را مسئول نظارت راهبردی در امور مربوط به استان‌های اتاق ایران کرد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ در حکمی که غلامحسین شافعی صادر کرده، آمده است:

با توجه به توانمندی و اشراف جنابعالی به امور استان‌ها، بدین‌وسیله مسئولیت نظارت راهبردی در امور مربوط به استان‌های اتاق ایران به جنابعالی محول می‌گردد. امید است با همکاری مدیریت اجرایی اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور در جهت توانمندسازی اتاق‌های کشور اقدامات بایسته صورت پذیرد.