اطلاع رسانی نامه وزارت صنعت درخصوص انتخاب واحدهای نمونه صنعتی سال 1396

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا, اینجا و اینجا کلیک کنید