آگهی فراخوان عضویت و دعوت به مجمع مؤسسین کانون زنان بازرگان لرستان (اصلاحیه)

 

به اطلاع می‌رساند در اجرای موافقت اصولی شماره  16913/3/10/د مورخ 91/12/27 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مجمع عمومی مؤسسین کانون زنان بازرگان لرستان در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 94/7/27 در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد برگزار می‌شود.

لذا بدینوسیله از کلیه بانوان بازرگان و کارآفرین استان لرستان دعوت بعمل می‌آید که از تاریخ 94/7/1 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/7/25 جهت ثبت نام عضویت در کانون مزبور و مشارکت در مجمع یاد شده به امور تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد واقع در خیابان مطهری، بالاتر از سرچشمه نبش کوچه ارکیده مراجعه نمایند.

 

دستور جلسه:

1) بررسی و تصویب اساسنامه

2) انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

3) تعیین روزنامه کثیرالانتشار

4) تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه

5) سایر موارد

شرایط عضویت:

الف) دارا بودن تابعیت ایرانی

ب) داشتن حسن شهرت

پ) متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ت) داشتن کارت بازرگانی و یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

*جهت عضویت در کانون زنان بازرگان لرستان و دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های: 33227919    30-33227929-066  تماس بگیرید

 

 

                                                                            هیئت مؤسس کانون زنان بازرگان لرستان

 

*دریافت آگهی