استاندار لرستان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد گفت: فضای کسب و کار در لرستان متاسفانه در وضعیت خوبی قرار ندارد و به همین دلیل باید تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی موانع را بر سر راه فعالان بخش خصوصی بردارند.
موسی خادمی افزود : مدیران دستگاههای اجرایی استان باید با افراد مخل و مانع بخش خصوصی در زیر مجموعه کاری خود برخورد کرده و خود در صف مقدم در انجام امور این حوزه قرار گیرند.
وی ادامه داد : بانک های خصوصی ظرفیت های بزرگی هستند که در استان‌های کمتر توسعه یافته یا میل به سرمایه گذاری نداشته و یا نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

خادمی بیان داشت : بانک‌های خصوصی منابعی جذب شده را صرف لرستان کنند و باید با ارایه طرح های توجیح دار بانک ها را ترغیب به کمک در توسعه اقتصادی کنیم.
استاندار لرستان در پایان اظهار داشت: رسانه‌ها در بهبود فضای کسب‌وکار استان مؤثر هستند و اگر فضای استان را منفی نشان دهند کمکی به استان نکرده‌اند.