رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که در اتاق بازرگانی لرستان برگزار شد گفت : ساماندهی موسسات غیر مجاز که آثار و تبعات بسیار بدی بر اقتصاد کشور دارد یکی از موضوعاتی است که اجرایی شده و با حمایت و پشتیبانی سران سه قوه این موضوع نتایج خوبی داشته است.

کوروش پرویزیان بیان داشت : تقاضا کرده ایم که نرخ سپرده‌های مربوط به صندوق توسعه ملی در بخش ریالی و ارزی کاهش پیدا کند و تمرکز شبکه بانکی برای کاهش هزینه‌های فعالیت های مرتبط با کسب و کارهای بانکی است.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: در حوزه شفافیت و مقابله با رانت و فساد تمرکز شبکه بانکی بر این بوده که ثبات پولی در کشور ایجاد شده و شوک‌هایی در این حوزه به وجود نیاید.

پرویزیان مطرح کرد: نرخ سود تسهیلات در بانک ها به سمت 18 درصد و سود سپرده به سمت 15 درصد کاهش می یابد و اکنون نرخ سود 28 درصد وجود ندارد و تنها در موسسات غیرمجاز این سود مشاهده می شود.

وی در آخر ادامه داد : تمام بانک های دولتی و خصوصی سرمایه های مردم هستند، از ایده های توسعه ی رونق تولید استقبال می‌کنیم ؛ سهم دولت و سهامداران در بانک های دولتی و خصوصی حدود پنج درصد بیشتر نیست و این منابع مربوط به خود مردم می باشد.