بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن شرکت های دانش بنیان استان لرستان دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که رأس ساعت 11صبح روز چهارشنبه مورخ 29/9/1402 در محل سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان برگزار می شود؛ شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد هیات مدیره ، خزانه دار و بازرس

۲. تصویب صورتهای مالی منتهی به 29/12/1401

۳. تعیین روزنامه کثیر الانتشار

۴. تعیین ورودیه و‌حق عضویت سالیانه اعضا

۵ . انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

۶. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

 

هیأت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان لرستان