گزارش تصویری


سمینار آموزشی


آشنایی با فرایند رتبه بندی فعالان اقتصادی و آشنایی با مفهوم بهره وری


زمان: 15 شهریور 96


مکان: سالن آموزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان

 

 

s4i6_img_5648.jpg

 

 

cpk0_img_5642.jpg

 

bjwt_img_5649.jpg

 

d77_img_5654.jpg

 

3tkw_img_5657.jpg

 

9lsb_img_5659.jpg

 

gs2q_img_5661.jpg

 

ke16_img_5664.jpg

 

ova6_img_5663.jpg

 

npjt_img_5665.jpg

 

un4c_img_5666.jpg

 

ltdw_img_5667.jpg

 

7a86_img_5671.jpg

 

2c2t_img_5672.jpg