گزارش تصویری / جلسه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان در اتاق بازرگانی لرستان