آرشیو دوره های برگزار شده

سال  1401
سال  1400
سال  1399
سال  1398
سال  1397
سال  1396
سال  1395
عنوان دوره:  چگونه دانش بنیان شویم؟! تاریخ دوره:  1 شهریور 1401 مستندات دوره
عنوان دوره:  کلیات تجارت بین الملل (از مجموعه ی آموزش جامع مهارت های بازرگانی) تاریخ دوره:  26 خرداد 1401 مستندات دوره