به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در واحدهای تولیدی توسط وزارت رفاه اجتماعی،کار و تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی دوره کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در واحدهای تولیدی به پیوست قابل ملاحظه است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت :  http://www.karvarzi.mcls.gov.ir