باید به سمت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برویم

رییس اتاق بازرگانی لرستان:

باید به سمت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برویم

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در کمیسیون IT و کسب و کارهای دانش‌بنیان این اتاق گفت: باید به سمت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برویم.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق باز