نشست مشترک کمیسیون عمران و خدمات مهندسی وکمیسیون گردشگری و خدمات

در نشست مشترک "کمیسیون عمران و خدمات مهندسی"

و "کمیسیون گردشگری و خدمات" اتاق لرستان مطرح شد:


ترمیم و بازسازی بافت­های تاریخی شهر خرم‌آباد

 

برای دریافت گزارش جلسه و مصوبات آن کلیک کنید 

در جلسه مشترک کمیسیون‌های «عمران» و «گردشگری» مطرح شد

در جلسه مشترک کمیسیون‌های «عمران» و «گردشگری» مطرح شد:

ترمیم و بازسازی بافت‌های تاریخی شهر خرم‌آباد

 

کمیسیون «عمران، خدمات مهندسی» و کمیسیون «گردشگری و خدمات»  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در جلسه‌ای مش

۱۳۹۶/۳/۳۰ ،۰۹:۰۶:۰۹ +۰۰:۰۰۳۰ خرداد ۱۳۹۶|اخبار|بدون دیدگاه
design by mree
Go to Top