در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات صورت گرفت

در کمیسیون بانک، بیمه و مالیات صورت گرفت:

 

بررسی ماده 167 ق.م.م

 

بررسی رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و اطلاعات حساب‌های بانکی مودیان از سوی سازمان امور مالیاتی

 

برای دریافت صورتجلسه اینجا و اینجا و برای دریافت گزارش کارشناسی اینجا ک

در کمیسیون فناوری اطلاعات صورت گرفت

در کمیسیون فناوری اطلاعات صورت گرفت:

 

بررسی موانع کسب و کار شرکت‌های نوپا

 

برای دریافت صورتجلسه و گزارش این جلسه کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

design by mree
Go to Top