گزارش تصویری سمینار آموزشی “استراتژی ورود به بازارهای خارجی”

گزارش تصویری


سمینار آموزشی "استراتژی ورود به بازارهای خارجی"


سه شنبه دوم خرداد 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۹۶/۳/۲ ،۰۹:۳۱:۳۲ +۰۰:۰۰۲ خرداد ۱۳۹۶|اخبار|بدون دیدگاه

اصول و فنون مذاکرات تجاری

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:

سمینار آموزشی "اصول و فنون مذاکرات تجاری"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان، سمينار آموزشي ي

۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ،۰۸:۰۶:۰۶ +۰۰:۰۰۳۰ بهمن ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

کارگاه آموزشی نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مذاکرات بین المللی

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:


سمینار آموزشی "نحوه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و مذاکرات بین المللی"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و ف

۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ،۰۶:۲۲:۲۱ +۰۰:۰۰۲۱ بهمن ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی “برندسازی و مدیریت برند”

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:


سمینار آموزشی "برندسازی و مدیریت برند"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان، سمينار آم

۱۳۹۵/۱۱/۱۶ ،۰۷:۰۱:۰۶ +۰۰:۰۰۱۶ بهمن ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

کارگاه آموزشی خلق مدل کسب و کار

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:


کارگاه آموزشی " کارگاه آموزشی خلق مدل كسب و كار"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان،

۱۳۹۵/۱۱/۱۰ ،۰۸:۱۰:۴۷ +۰۰:۰۰۱۰ بهمن ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی رایگان “بسته بندی صادراتی”

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:


سمینار آموزشی "بسته بندی صادراتی"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان، سمينار آموزشي

۱۳۹۵/۱۱/۵ ،۰۵:۱۵:۰۳ +۰۰:۰۰۵ بهمن ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی “سلامت روان و مدیریت استرس”

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:

سمینار آموزشی "سلامت روان و مدیریت استرس"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان، سمينار آموزشي ي

۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ،۱۰:۰۵:۴۹ +۰۰:۰۰۲۶ دی ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی “خلاقیت و نوآوری در فضای کسب و کار”

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:

سمینار آموزشی "خلاقیت و نوآوری در فضای کسب و کار"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي استان، سمينار آ

۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ،۰۷:۵۶:۰۹ +۰۰:۰۰۱۹ دی ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی “راهکارهای عملی و مؤثر تجارت با فدراسیون روسیه”

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:


سمینار آموزشی "راهکارهای عملی و مؤثر تجارت با فدراسیون روسیه"

 

به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين ا

۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ،۰۸:۵۴:۳۴ +۰۰:۰۰۱۳ دی ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

سمینار آموزشی “روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه

واحد آموزش اتاق لرستان برگزار می‌کند:

سمینار آموزشی "روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه"


به اطلاع می‌رساند اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان در راستاي ارتقاء سطح دانش تخصصي و مهارت‌های کاربردی اعضای خود و فعالين اقتصادي ا

۱۳۹۵/۱۰/۹ ،۰۷:۴۸:۴۱ +۰۰:۰۰۹ دی ۱۳۹۵|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه
design by mree
Go to Top