رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران به لرستان می‌آید

نایب‌رییس اتاق لرستان خبر داد:

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران به لرستان می‌آید

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شرکت در پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به لرستان می‌آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ دبیر همایش با اعلام این خبر گفت: ا

۱۳۹۶/۱/۲۹ ،۱۰:۰۷:۴۷ +۰۰:۰۰۲۹ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|بدون دیدگاه

در شورای راهبری همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه مطرح شد

در شورای راهبری همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه مطرح شد:

اتاق همواره دغدغه‌ی تولید و اشتغال را داشته است

نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان در شورای راهبری همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال‌های

۱۳۹۶/۱/۱۷ ،۰۸:۱۶:۰۸ +۰۰:۰۰۱۷ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|بدون دیدگاه

پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری برگزار می‌شود

رییس اتاق لرستان خبر داد:

پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری برگزار می‌شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری برگزار می‌شود.

 

<

۱۳۹۶/۱/۱۴ ،۰۹:۵۰:۳۷ +۰۰:۰۰۱۴ فروردین ۱۳۹۶|اخبار|بدون دیدگاه

پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره وری

پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره وری

۱۳۹۶/۱/۱۴ ،۰۸:۱۹:۵۹ +۰۰:۰۰۱۴ فروردین ۱۳۹۶|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه
design by mree
Go to Top