در اختتامیه پنجمین همایش صنعت و دانشگاه مطرح شد

در اختتامیه پنجمین همایش صنعت و دانشگاه مطرح شد:

برای تعامل صنعت و دانشگاه تغییر ساختارهای فرهنگی ضروری است

پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه با رویکرد ارتقاء بهره‌وری که روز گذشته به میزبانی اتاق لرستان در خرم‌آباد آغاز به کرده بود، پیش از ظهر امروز به ک