رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران به لرستان می‌آید

نایب‌رییس اتاق لرستان خبر داد:

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران به لرستان می‌آید

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شرکت در پنجمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به لرستان می‌آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان؛ دبیر همایش با اعلام این خبر گفت: ا