بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی

قابل توجه دارندگان کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی

 

چنانچه هر یک از دارندگان کارت بازرگانی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان شهریور ماه سالجاری (1395) اقدام نمایند