استفاده از روش هاى نوین در فروش کالا در صادرات موثر است

نايب رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزى لرستان گفت: استفاده از روش هاى نوین جايگزين روش هاى سنتى صادرات در فروش کالا موثر است.محمد خاکی روز پنجشنبه در نشست [...]