اولین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور و همایش بزرگ نقش مدیریت پیشرفته در توسعه پایدار با محوریت ایجاد زنجیره های تولید و هولدینگ های محصولی

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت میوه کشور و همایش بزرگ نقش مدیریت پیشرفته در توسعه پایدار با محوریت ایجاد زنجیره های تولید و هولدینگ های محصولی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید

۱۳۹۷/۳/۲۴ ،۰۴:۱۳:۱۲ +۰۰:۰۰۲۸ مرداد ۱۳۹۶|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه

اطلاعیه ثبت نام در مجمع موسس اتاق های مشترک ایران-کویت،ایران-ویتنام،ایران-قطر،ایران-سنگاپور و ایران-تایلند

اطلاعیه ثبت نام در مجمع موسس اتاق های مشترک ایران-کویت،ایران-ویتنام،ایران-قطر،ایران-سنگاپور و ایران-تایلند

۱۳۹۷/۳/۲۴ ،۰۴:۱۳:۱۲ +۰۰:۰۰۲۸ مرداد ۱۳۹۶|اطلاعیه ها|بدون دیدگاه
design by mree
Go to Top